Les je edini gradbeni material, ki raste z energijo sonca
Inovativen gradbeni material

CLT - Križno lepljen les

Kratica CLT izhaja iz angleščine (cross laminated timber) in pomeni križno lepljene lesene plošče. CLT je eden najsodobnejših lesenih polizdelkov za gradbeništvo. Enostaven postopek sestavljanja in lepljenja desk omogoča hitro in ekonomično proizvodnjo lesenih panelov dimenzij do 24 × 4 m z izjemnimi konstrukcijskimi lastnostmi. Posamezni elementi so obdelani s CNC stroji in skrojeni na želene dimenzije. Standardiziran način izdelave in računsko dokazljive konstrukcijske lastnosti omogočajo enostavno uporabo in zagotavljajo preciznost gradnje.

Prvo tehnično soglasje za uporabo CLT tehnologije v gradnji je bilo izdano leta 1998. Leta 2007, ko so v Londonu iz CLT plošč zgradili 9-etažni večstanovanjski objekt, je ta način gradnje dobil tudi strokovno priznanje in postal široko medijsko prepoznaven. Od takrat uporaba CLT tehnologije v gradbeništvu hitro narašča.

Najsodobnejši pristop k leseni gradnji

Priljubljen po vsem svetu

V treh desetletjih od iznajdbe je sistem gradnje s križno lepljenim lesom prehitel vse ostale sisteme lesene gradnje ter leseno gradnjo prvič v sodobni zgodovini izenačil s klasičnino gradnjo iz jekla in betona. Leta 2017 so v Avstriji in na Norveškem začeli graditi več kot 80 metrov visoke lesene objekte, po svetu pa se danes že gradijo leseni objekti z do 14 etažami. Številni raziskovalni inštituti iščejo rešitve za nove hibridne konstrukcije, kjer se največje tehnične prednosti lesa povezujejo z ostalimi gradbenimi materiali, kot sta beton in jeklo. Povpraševanje po CLT tehnologiji zadnjih pet let eksponentno narašča, kar dokazuje, da so številne realizacije tovrstnih objektov po svetu prepričale tudi najbolj zadržane investitorje, ki prej niso zaupali v gradnjo s CLT sistemom. V zadnjih letih CLT panele izdelujejo tudi v Ameriki in Avstraliji.

Poleg družinskih hiš in večstanovanjskih blokov se v CLT tehnologiji gradi tudi vedno več javnih objektov širšega družbenega pomena, na primer fakultete, knjižnice, inštituti in raziskovalni centri.

Požarno varen material

Da les gori, vemo vsi. Vendar je pri požarni varnosti objektov bistveno bolj od gorljivosti materiala pomembna požarna odpornost. Tako na primer jeklo ne gori, vendar že pri kratkotrajni izpostavljenosti visokim temperaturam izgubi vse nosilne lastnosti. Les je popolnoma drugačen. Tudi pri daljši izpostavljenosti visokim temperaturam in ognju ohranja statično trdnost, kar uporabnikom v primeru požara omogoča varno evakuacijo. Zunanje plasti CLT stene pooglenijo ter tako ohranjajo notranji del konstrukcije nepoškodovan. Da dosežemo ustrezno požarno odpornost konstrukcije, v večini primerov ne potrebujemo kemičnih premazov, temveč le nekaj centimetrov širšo nosilno steno.

Dokazana potresna odpornost

Sistem CLT gradnje je eden izmed potresno najodpornejših sistemov. Les ima namreč bistveno manjšo lastno težo kot klasični gradbeni materiali, kot sta beton in jeklo. Lesene stavbe, sploh višje, so tako manj občutljive na potresne sunke. Poleg tega je les bolj duktilen (prožen, prenaša večje deformacije, ne da bi se zlomil), kar omogoča boljše konstrukcijske reakcije ob potresu. Dejstvo, da je bila celotna popotresna sanacija posledic enega izmed zadnjih uničujočih potresov v Evropski uniji, v italijanski L’Aquili, večinoma izvedena s CLT sistemom gradnje, kaže na zaupanje tehnične stroke v tehnologijo CLT.

 

Izdelan brez odpadkov

Prijazen ljudem

CLT tehnologija uporablja lepila na vodni osnovi, ki ne vsebujejo formaldehida. V praksi to pomeni, da je v povprečni kuhinji več škodljivih lepil kot v osnovni konstrukciji masivnega CLT objekta. Lesna industrija je ena izmed redkih industrij na svetu, kjer ni odpadkov oz. neuporabnih polizdelkov; leseni ostanki ter “smeti” pri proizvodnji CLT panelov in podobnih polizdelkov se predelajo v pelete, ki jih uporabljamo za ogrevanje.

Ustvarjen v naravi

Odgovoren do okolja

Les je edini gradbeni material, ki za svoj nastanek potrebuje le sončno energijo in vodo. Križno lepljen les tako v nasprotju z ostalimi gradbenimi materiali pri proizvodnji ne ustvarja velikih količin toplogrednih plinov; drevesa pri svoji rasti celo porabljajo in shranjujejo CO2,zato imajo lesene gradnje enega od najboljših indeksov toplogrednih plinov. Ker je CLT objekte enostavno reciklirati tudi dolgoročno ne obremenjujejo okolja, ampak predstavljajo le eno fazo v življenjskem ciklu lesa.

Prilagodljivo, obnovljivo in trajnostno

Gradnja za danes in jutri

Les je eden izmed najstarejših gradbenih materialov, ki je v zadnjih letih z razvojem CLT tehnologije gradnje doživel nov preporod. Zaradi pozitivnih konstrukcijskih lastnosti in prijaznosti do okolja in bivanja lesena gradnja ni muha enodnevnica, ampak postaja nov standard po vsem svetu.

Postal je novo orodje, ki se suvereno postavlja ob bok do še pred kratkim bolj uveljavljenim načinom gradnje. Zaradi ekološkega vidika, dostopnosti in tehničnih lastnosti so arhitekti tehnologijo gradnje s CLT hitro posvojili ter v njej prepoznali priložnost za še bolj drzno arhitekturno izražanje.

Lesena gradnja je sodobna in raznolika. Poglejte primere