Kranjska Gora, soseska Podbreg

Gradnja apartmajskega naselja v Kranjski Gori, ki je sestavljeno iz treh objektov in skupne garaže je zaključena. V maju 2019 smo po načrtih podjetja A BIRO d.o.o. pričeli z izvedbo lesene konstrukcije
na armirano betonski garažni etaži ter samo 5 mesecev kasneje končan objekt predali investitorju.