Največja lesena stavba v Sloveniji

Pred leti smo izvajali največjo CLT leseno stavbo v Sloveniji – stanovanjski blok Karantanika. Trenutno pa kot del izvajalske ekipe
sodelujemo pri izvedbi Centra odličnosti INNORENEW v Izoli.Objekt s štirimi etažami se razteza na 8200 kvadratnih metrih. Količina CLT panelov bo približno 20% večja kot je bila pri gradnji Karantanike tako bo Center odličnosti stavba z največjo količino vgrajenega masivnega lesa.

V tej kategoriji ni drugih objav