Alfa Natura Lesene montažne hiše

Raziskovalni
center SAZU

2017 49,30m x 25,10m 2100 m2
Osrednjeslovenska P + 1 etaža 18 mesecev gradnje
2017 49,30m x 25,10m 2100 m2 Osrednjeslovenska P + 1 etaža 18 mesecev
Arhitektura
STYRIA Styria arhitektura d.o.o.
David MišičSašo Žižek Spletno mesto arhitekta >>
Gradnja
12 tednov za konstrukcijo in streho
Projektiranje: 10 mesecev Skupaj: 18 mesecev Proces AN gradnje >>
12 tednov za konstrukcijo in streho
Projektiranje: 10 mesecev Skupaj: 18 mesecev Proces AN gradnje >>
Ogljični odtis
83,3 ton CO2 v leseni konstrukciji
Poraba lesa: 330 m3 Energetska učinkovitost: 52.2 kW/m2 AN materiali >>
83,3 ton CO2 v leseni konstrukciji
Poraba lesa: 330 m3 Energetska učinkovitost: 52.2 kW/m2 AN materiali >>

Stavba ZRC SAZU je umeščena v rob. V rob hribovite krajine, rob naselja, v rob barja, rob njiv in rob gozda. Prvine krajine, ki definirajo prostor so vpete v ostrino robnih con topografskih in krajinskih značilnosti. Zemljišče za novo stavbo je vpeto v prostor med grajeno in zeleno strukturo, med urejena kmetijska zemljišča in gozd, med ravnino barja in hribi Krima. Prostor definirajo razmerja med odprtim in zaprtim, horizontalnim in pokončnim, poravnanim in členjenim. Zasnova arhitekture temelji na dinamiki odprtih in zaprtih površin, pokončne in vodoravne členitve, prosojnih in neprosojnih ravnin ki tvorijo ovoj  ter se poigravajo z usmerjanjem pogledov v krajino.

Fotografije: Miran Kambič